Huisregels Covid-19

Beste Culinaire genieters,


Wij proberen iedereen om op een zo veilig mogelijke manier te ontvangen en te bedienen, dit kan enkel door jullie medewerking!
Om aan de strenge voorwaarden te kunnen voldoen voorzien wij enkele huisregels die strikt moeten worden nageleefd om zo u gezondheid,
die van andere klanten en ons zelf zo goed mogelijk te kunnen beschermen.

De Huisregels;

- hou u stipt aan het uur dat wij vragen om te arriveren in het restaurant

- Het is verplicht om een mondmasker te dragen in het restaurant tot u neerzit aan de tafel die u werd toegewezen, u dient deze ook te dragen wanneer u zich naar het sanitair verplaatst of bij het verlaten van u tafel en onze zaak

- Reserveer op voorhand.

- Annuleer je reservatie zo snel mogelijk als jij of iemand in jouw gezelschap ziektesymptomen vertoont.

- Zorg voor een goede handhygiƫne en raak alleen voorwerpen aan die je nodig hebt.

- Wacht bij aankomst tot iemand je begeleidt naar jouw tafel.

- Blijf zitten aan de aan jou toegewezen tafel tijdens je bezoek, tenzij bij gebruik van het sanitair.

- Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in de sanitaire afdeling van ons restaurant

- Respecteer de social distancing met iedereen die niet tot jouw tafelgezelschap behoort.

- Volg steeds de mondelinge aanwijzingen van ons en de richtlijnen geafficheerd in en buiten onze zaak.

- Betaal zoveel mogelijk elektronisch.

- Respecteer onze sluitingsuren

Wij danken u voor jullie begrip en medewerking

Jurgen & Miranda
Da Vinci